Privacy

PRIVACY STATEMENT OMEGA BEAUTY SITE

Indien je onze website bezoekt of een aankoop doet op een van onze partnersite geldt onderstaand privacy beleid.

De verantwoordelijke voor de verwerking van je gegevens is virginstore.nl

Hoofdkantoor Rotterdam
Schiedamsedijk 3

Kvk-nummer: 73858137

 1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

In dit hoofdstuk beschrijven wij welke persoonsgegevens Omega beauty van klanten verwerkt, voor welke doeleinden Omega beauty deze gegevens verwerkt en op basis van welke wettelijke grondslagen Omega beauty deze gegevens verwerkt.

   • Als je een bestelling doet op de site of via een van onze partnersites, verwerkt Omega beauty de volgende gegevens van jou: NAW-gegevens, betaalgegevens en ordergegevens. Deze gegevens gebruikt Omega beauty voor het afhandelen van je bestelling.
  • Omega beauty verwerkt ook jouw IP-adres om eventuele fraude bij het doen van bestellingen te bestrijden, bijvoorbeeld in het geval van ongeautoriseerd gebruik van jouw account door derden.
  • Indien je je geboortedatum en het geslacht en/of de geboortedatum van eventuele gezinsleden opgeeft, zal Omega beauty deze gegevens gebruiken om jou op je verjaardag en op verjaardagen van je gezinsleden een passende attentie te sturen.
    • Daarnaast zal Omega beauty, indien je daarvoor je toestemming hebt gegeven, jouw gegevens gebruiken om je per e-mail nieuwsbrieven te sturen met informatie en aanbiedingen van Omega beauty producten. De inhoud van deze advertenties en nieuwsbrieven zal zoveel mogelijk worden afgestemd op jouw interesses op grond van jouw eerdere bestelgedrag en klikgedrag op de site, aanvullende gegevens zoals geslacht en geboortedatum van jou en je eventuele gezinsleden en informatie over jouw voorkeuren voor bepaalde collecties waar Omega beauty bij speciale acties om kan vragen. 
   • Wil je geen nieuwsbrief van Omega beauty meer ontvangen? Dan kun je jezelf eenvoudig afmelden via de link onderaan de nieuwsbrief of via de link in jouw account.Je kan via Whatsapp contact opnemen met onze klantenservice. Je voegt ons telefoonnummer toe aan je mobiele adresboek als contact. Omega beauty bewaart je telefoonnummer en de chat historie. Op deze manier kunnen we je later beter van dienst zijn. We gebruiken je telefoonnummer niet voor commerciële doeleinden. Je ontvangt dus bijvoorbeeld géén reclame van ons via Whatsapp. Via Whatsapp vragen wij nooit naar je rekeningnummer. Dit zullen wij via e-mail of telefonisch doen.
  • Verder maakt Omega beauty gebruik van cookies die in bepaalde gevallen als persoonsgegevens zijn te kwalificeren.

 

 1. GRONDSLAG VERWERKING GEGEVENS

De belangrijkste wettelijke grondslag voor de verwerking van je gegevens door Omega beauty is dat deze nodig is om te voldoen aan een tussen jou en

Omega beauty gesloten overeenkomst. Soms is de verwerking nodig om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals de verplichting een financiële administratie bij te houden en te voldoen aan belastingwetgeving. Ten slotte is de verwerking van gegevens in bepaalde gevallen gebaseerd op jouw toestemming, bijvoorbeeld in het geval van het gebruik van jouw gegevens voor nieuwsbrieven. Ook heeft Omega beauty een gerechtvaardigd belang om haar producten en diensten te verbeteren aan de hand van aankoopgedrag en klanten voorkeuren.

 1. MINDERJARIGEN

Als je jonger bent dan 16 jaar mag je je niet inschrijven voor nieuwsbrieven.

 1. GEBRUIK PERSOONSGEGEVENS DOOR DERDEN

VirginStore deelt jouw persoonsgegevens niet met derden, behalve

  • Als jij daartoe toestemming hebt gegeven
  • Indien Omega beauty daartoe wettelijk is verplicht
  • Voor de uitvoering van jouw bestelling, bijvoorbeeld aan betaalproviders of partijen die jouw bestelling afleveren
  • In het geval van een fusie of overname met/door een andere partij
  • Met partijen die voor Omega beauty als verwerker optreden in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming

Integratie van de Trusted Shops Trustbadge

Om de verzamelde beoordelingen van Trusted Shops op de website te kunnen weergeven, is de Trusted Shops Trustbadge geïntegreerd. Na afweging van onze verschillende belangen, beschermt dit de legitieme heersende belangen voor optimale marketing van ons aanbod. De Trustbadge en de daarmee geadverteerde diensten zijn een product van TRUSTED SHOPS GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Keulen, Duitsland. Wanneer een Trustbadge wordt opgevraagd slaat de webserver automatisch een zogenaamde server-logfile op waarin uw verzoek met bijvoorbeeld uw IP-adres, de datum en tijd van het verzoek, de verzonden hoeveelheid gegevens en de naam van uw internetprovider (toegangsgegevens) wordt gedocumenteerd. Deze toegangsgegevens worden niet verwerkt en uiterlijk 7 dagen na uw laatste bezoek aan de pagina automatisch overschreven. Andere persoonsgerelateerde gegevens worden uitsluitend aan Trusted Shops doorgegeven wanneer u na het plaatsen van een bestelling ervoor kiest om de Trusted Shopsproducten te gebruiken of al bent aangemeld voor het gebruik daarvan. In dat geval geldt de tussen u en Trusted Shops contractuele overeenkomst. Zie voor meer informatie: deze link.

Sovendus

Waardebonnen van Sovendus GmbH: Voor de selectie van een op dit moment voor u interessant waardebonaanbod worden door ons een gepseudoniemiseer en versleuteld de hash-waarde van uw e-mail adres en uw IP-adres aan Sovendus (Sovendus GmbH, Moltkestr. 11, 76133 Karlsruhe, Duitsland) (artikel 6, lid 1, onder f) AVG) doorgestuurd. De gepseudoniemseerde hash-waarde van het e-mailadres wordt gebruikt om rekening te houden met een eventueel aanwezig verzet tegen reclame van Sovendus (opt-out) (art. 21 paragraaf 3, art. 6 Abs.1 AVG c). Het IP-adres wordt door Sovendus uitsluitend gebruikt ten behoeve van de beveiliging van gegevens en in de regel na zeven dagen geanonimiseerd (art. 6, paragraaf 1 f AVG). We sturen bovendien voor boekhoudkundige doeleinden gepseudoniemiseerd; ordernummer, orderbedrag en valuta, sessie-ID, couponcode en tijdstempel door aan Sovendus (art. 6, paragraaf 1 f AVG). Als u geïnteresseerd bent in een waardebonaanbieding van Sovendus, en op uw e-mailadres is geen opt-out in het Sovendus syteem geregistreerd, geven wij bij een klik op de enkel in dit geval getoonde Sovendus-Banner, versleuteld uw aanhef, naam en e-mailadres aan Sovendus door ter voorbereiding van de waardebon (artikel 6, lid 1, onder b), f AVG). Verdere informatie over de verwerking van uw gegevens door Sovendus is te vinden in de online richtlijnen voor gegevensbescherming op deze link.

Performance based advertising

Voor verwerking van gegevens voor performance based advertising verwijzen we je graag naar het privacy beleid van onze partners: 

Awin: privacy policy Awin 

 1. DOORGIFTE NAAR BUITEN DE EU

In het licht van de doeleinden van de verwerking van gegevens van VirginStore worden jouw persoonsgegevens aan verwerkers verstrekt, die gevestigd zijn in de Verenigde Staten. De VS worden niet geacht hetzelfde niveau van bescherming van persoonsgegevens te bieden als op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Onze verwerkers zijn daarom gecertificeerd onder het EU-VS Privacyshield. Binding corporate rules en EU modelcontractsclausules voor doorgifte zorgen ervoor dat de bescherming van jouw gegevens niettemin voldoende is gewaarborgd. Een kopie hiervan kan worden opgevraagd via klantenservice@virginstore.nl.

Locatie Google Datacenters buiten de EU:

Noord- en Zuid-Amerika: Berkeley County, South Carolina / Council Bluffs, Iowa / Douglas County, Georgia / Jackson County, Alabama / Lenoir, North Carolina / Mayes County, Oklahoma / Montgomery County, Tennessee / Quilicura, Chili / The Dalles, Oregon

Azië: Changhua County, Taiwan / Singapore

Locatie SalesForce Datacenters buiten de EU:

Chicago, Illinois, United States (USA) / Dallas, Texas, United States (USA) / Kobe, Japan (JPN) / Phoenix, Arizona, United States (USA) / Tokyo, Japan (JPN) / Washington, DC, United States (USA) 
Instances served from Amazon Web Services (AWS) Cloud infrastructure in Canada and Australia.

Locatie Trusted Shops Datacenters van subprocessors buiten de EU:

Amazon Web Services (AWS), 410 Terry Avenue North, Seattle WA 98109-5210, USA

 1. OVERDRACHT ONDERNEMING

Omega beauty kan haar onderneming / haar diensten overdragen aan een derde partij. In dat geval zullen ook je persoonsgegevens worden doorgegeven aan de betreffende partij. We zullen je hierover tijdig vooraf informeren. Indien je onze diensten daarna niet wilt blijven gebruiken, kun je ons verzoeken je gegevens te verwijderen.

 1. BEWAARTERMIJNEN

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doeleinde waarvoor zij zijn verzameld of worden verwerkt. Financiële gegevens worden tot 7 jaar na het ontstaan van de financiële verplichting bewaard om te voldoen aan onze boekhoudplicht en de belastingwetgeving. Gegevens over fraude kunnen worden bewaard zolang dat nodig is om het incident af te handelen en om te voldoen aan de regels van de stichting Fraude Aanpak Detailhandel.

 1. RECHTEN

Je hebt recht op inzage in je opgeslagen gegevens en je hebt het recht om te verzoeken deze gegevens te corrigeren, te beperken, blokkeren of wissen. Ook heb je het recht een machine leesbare sub set op te vragen van je gegevens om deze elders te kunnen opslaan. Je toestemming voor gebruik van je persoonsgegevens voor bepaalde doeleinden kun je te allen tijde intrekken. Je hebt ook te allen tijde het recht je te verzetten tegen gebruik van jouw gegevens voor Direct marketing doeleinden en ook je toestemming voor gebruik van je persoonsgegevens voor nieuwsbrieven kun je te allen tijde intrekken.

 1. CONTACT

Verzoeken in verband met jouw bovenstaande rechten kun je sturen aan Privacy@omegabeauty.nl. Onze functionaris voor de gegevensbescherming kun je bereiken via klantenservice@omegabeauty.nl
Ook kun je te allen tijde een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 1. WIJZIGING VAN DE PRIVACYVERKLARING

Omega beauty behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring te wijzigen. Zorg ervoor dat je bij elk gebruik van onze diensten op de hoogte bent van de op dat moment geldende privacyverklaring. Van belangrijke wijzigingen zullen wij je op de hoogte stellen.